Ingurumen memoria teknikoa

INGURUMEN MEMORIA TEKNIKOA
ZUMAIA FLYSCH TRAIL 2020 – 2022rako BALIAGARRIA

Zumaia Flysch Trail elkarteak ingurumena errespetatze aldera Ingurumeneko Memoria Tekniko bateratua egin eta garatu du. Izan ere, lasterketa UNESCOk babestutako eremu batean korrituko dugu, Flyscharen Geoparke Naturalean.

Memoria egiteko gida gisa, Europarc-en txostenean jasotzen diren eta txosten honetan banan-banan jorratuko ditugun puntuak hartu ditugu. Horietako bakoitzari modu positiboan heltzeko garatu nahi izan ditugun irtenbideak azalduko ditugu.

Europarc txostenak edo galdetegiak hiru zati nagusi ditu:

1.- Plangintza- eta diseinu-fasea.

2.- garapen- eta gauzatze-fasea.

3.- Amaiera- eta ebaluazio-fasea.

Fase guztiak batuta, 54 baldintza izango ditugu. Hauetatik 34 derrigorrez bete beharrekoak dira, eta 20 aukerakoak; horietatik 6 baldintza bete behar dira. Lehenik eta behin, duten garrantziagatik derrigorrez bete beharrekoak aztertuko ditugu.

DERRIGORREZ BETEBEHARREKOAK

1.PLANGINTZA ETA DISEINU-FASEA.

1.1.-ERAKUNDEAK MEMORIA TEKNIKOA DU, ETA BABESTUTAKO ESPAZIOAREN ADMINISTRAZIOAK ALDEKO TXOSTENA EMAN DU.

Hau da prestatzen ari garen memoria, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi Sailarekin partekatuko dugu, behin betiko balidatzeko.

1.2 IRTEERA-PUNTUA HIRIGUNE BATEAN DAGO, HARRERA-AHALMEN EGOKIA DUEN GUNE BATEAN EDO APARKALEKU NAHIKOA DUEN LEKU BATEAN.

Irteera eta helmuga puntua Eusebio Gurrutxaga Plazan dago, Zumaiako erdigunean. Plazan korrikalari gehien izango dugun unea 700 lagun izango dira, igande goizean, baina ez dut uste denak aldi berean elkartuko direnik. Hiru irteera daude hiru ordu desberdinetan, 7:30etan, 8:15etan eta 9:00a. Plazak 3.000 pertsona baino gehiago hartzeko gaitasuna du. Plazatik kilometro bat baino gutxiagoko erradioan TAOrik gabeko parking libreak ditugu, 3.000 ibilgailu baino gehiagorentzat.

Web orrian berariazko atal bat dago, eta bertan parking-en mapa ikus daiteke.

1.4 TRAZADIOAK INGURUMEN-HAUSKORTASUN ETA -KALTEBERATASUN HANDIENEKO LEKUAK SAIHESTEN DITU (MALDA HANDIAK, SUBSTRATU HAUSKORRA, KATALOGATUTAKO FLORA ETA FAUNA, ARRISKUAN DAUDEN HABITATAK, ETAB.)

Lehenengo urtetik izan dugu Gipuzkoako Foru Aldundiko Mendi Teknikariarekin elkarlanean dagoen talde bat. Bi eragileen artean egin genuen ibilbidearen diseinua eta, jakina, kontuan hartu zen ingurumenean izango zuen eragina, hauskortasun eta kalteberatasuneko eremuak kontuan izanda.

Esan behar dugu ibilbidearen inongo kasutan ez dela kasu horietako inor urratzen.

1.5. PROBA OSOA BIDEZIDORRETATIK EDO DAUDEN BIDEETATIK DOA.

Zati txiki batzuetan, lur-eremu irekitik igarotzen da, batez ere belardietatik. Baina erabat lursail partikularrak dira, non jabeen baimena dugun.

1.6 PROBAREN ORDUTEGIA EGUNEKOA BAINO EZ DA.

Proba goizeko 07:30etan hasten da eta helmuga arratsaldeko 15: 00etan ixten da. Beraz, proba erabat egunekoa da.

1.8. INGURUMEN-ERAGIN TXIKIENA DUEN URTEKO ALDIAN EGITEN DA PROBA, HAU DA, INGURUMEN-ADMINISTRAZIOAK ADIERAZITAKO ALDIAN.

Udaberri erdia igarota egiten da proba. Kontuan hartzekoa da data onak direla. Maiatza baino lehen lurra hezeagoa egoten da, lokatz gehiagorekin, eta beraz oinazeak egiteko aukera gehiagorekin.

Ekainetik aurrera berriz lurra lehorragoa dago eta higagarriago egon ohi da. Bestalde, data horretarako udaberriko flora eta fauna garatuta daude eta hazkunde betean.

1.10. ERAKUNDEAK EZ DU ZEHATZ-MEHATZ IRAGARRI IBILBIDEA, INGURUMEN-ADMINISTRAZIOAREN BAIMENA IZAN ARTE.

Web-orrian duela 5 urtetik argitaratua dagoen ibilbidea jaso da. Duela urte batzuetatik gune partikularretan proba egunean bakarrik igaro daitekela zehazten duten kartelak ditugu jarrita.

1.11 ORGANIZAZIOAK INGURUMEN-INFORMAZIO GARRANTZITSUENA ZABALTZEN DU PARTE-HARTZAILE GUZTIEN ARTEAN, BERE HEDABIDEEN BIDEZ.

Ingurumen atal espezifiko bat dago webgune ofizialean: www.zumaiaflyschtrail.eus Honetaz gain ingurumen gomendioak jasotzen dituzten 2000 liburuxka ere egiten dira. Hauek dortsalarekin batera ematen dira eta dortsala jasotzeko eremuan ere zintzilikatzen dira. DV egunkariko koadernotxoetan ere agertzen dira, astebete lehenago. Briefingean esango dugu, eta speakerrek zabalduko dute.

1.12 ERAKUNDEAK ZABALDUTAKO INFORMAZIOAK ENTRENAMENDUEI BURUZKO INGURUMEN-GOMENDIOAK ERE JASOTZEN DITU.

1.11rekin gertatzen den bezala webgunean dago zehaztuta. Plakak jarrita ditugun eremuetan ezin da sartu, lursail partikularrak direlako.

1.13 ANTOLAKUNDEAK ZABALDUTAKO INFORMAZIOAK INGURUMEN-GOMENDIOAK ERE JASOTZEN DITU LAGUNTZAILEENTZAT, JARRAITZAILEENTZAT ETA IKUSLEENTZAT, KOKATZEKO LEKURIK EGOKIENAK ADIERAZITA.

Gomendio horiek web orrian daude adierazita. Ingurumen-arloko 40 boluntario ere baditugu, txaleko berde batekin identifikatuta eta bi helbururekin egokienak diren puntuetan kokatuta.

1.- Hornidura puntutan parte hartzaileek hondakinak gaika non bota adieraziko die. Ontziak identifikatuta egongo dira.

2.- Ingurumen-inpaktu handieneko puntuetan ere egongo dira. Gomendio horiek guztiak web-orrian adierazteaz gain, beste lau ekintza ere egingo ditugu:

1.- 2.000 liburuxka egingo ditugu gomendio horiek jasotzeko, eta dortsala jasotzen dutenean korrikalari guztiei banatuko zaizkie.

2.- Gomendio horiek briafingean adieraziko dira.

3.- Iragarki-taulan jarriko dira, korridorearen dortsalak eta poltsa jasotzeko lokalaren sarreran.

4.- Speakerrek lasterketa bakoitzaren irteeran azpimarratuko dute.

1.14 ENPAREN KUDEAKETA-ORGANOAREN BAIMENA IZAPIDETU DA, AURREIKUSITAKO ETA/EDO ALDEZ AURRETIK EZARRITAKO EGUTEGI BATEAN OINARRITUTA.

Urtarrilaren 13an posta elektronikoz bidali da eta zuzenean hitz egin da ingurumen agintaritzarekin. Maiatzaren 3an da proba. Behar besteko aurrerapenarekin egin direla aldaketak aintzat hartzen ditugu bi aldeak.

1.15 ANTOLAKUNDEAK PROBA EGITEKO INPLIKATUTAKO ADMINISTRAZIO GUZTIEN BAIMENA EGIAZTATZEN DU.

Honako baimen hauek ditugu:

Gipuzkoako Foru Aldundia
Zumaiako Udala
Debako Udala Ertzaintza
1.17 IBILBIDEA SEINALEZTATZEKO BALIZA PIKOAK EDO KONTAGAILU BERRERABILGARRIAK ETA GEOREFERENTZIAK ERABILTZEN DIRA. ELEMENTU HORIEK ERAKUNDEAREN BEREIZGARRI BAT DUTE. EZ DA EDOZEIN MOTATAKO PINTURARIK ERABILTZEN, EZTA IGELTSURIK EDO KARERIK ERE, ETA EZ DA ELEMENTU BIODEGRADAGARRIEKIN MARKATZEN. EZ DA ZUHAITZIK, ARROKARIK EDO BESTELAKO ELEMENTU NATURALIK ERABILTZEN SEINALEAK AINGURATZEKO, ILTZATZEKO EDO TORLOJUTZEKO.

Seinaleztapena polipropilenozko hagaxkekin egiten da. Seinaleztapena polietilenozko koloretako banderatxoekin egiten da. Ez dira biodegradagarriak, eta berrerabilgarriak dira urtero. Banderatxo guztiek flysch Kirol Elkartearen logoa daramate inprimatuta. Probaren bezperan jarri, eta lasterketa ixteko boluntarioekin azken korrikalariak pasatu eta berehala biltzen dira. Ez da zuhaitzik edo arrokarik erabiltzen ainguratzeko, iltzatzeko edo torlojutzeko. Hagaxkak 3 cm-tan iltzatzen dira lurrean, baina 5 mm-ko diametrokoak dira eta ez dute eraginik lurrean.

1.24. HONDAKINEN GAIKAKO BILKETA AURREIKUSI DU ERAKUNDEAK.

Hornidura guztietan, plastikozko, kartoizko edo paperezko eta hondakin organikoentzako ontziak edo ontziak daude. Likido guztia 1,5 litroko botiletan etor dadin saiatzen gara, botilatxoa korridoreak eraman ez dezan. Barratxoen, fruitu lehorren eta abarren kasuan ere, plastikorik gabeko bandejatan jartzen dira; horrela, janarien boluntarioek kudeatzen dituzte, eta ez korrikalariek.

1.25 ERAKUNDEAK GARRAIO PUBLIKOAREN EDO KOLEKTIBOAREN ERABILERA SUSTATZEN DU: GARRAIO PUBLIKOA, AUTOKARRAK, OKUPAZIO HANDIKO IBILGAILUAK (ADIBIDEZ, PLAZAK ERRESERBATZEA).

Web-orrian, eskuragarri dauden parking-plazak adierazten ditugu. Zumaiara nola iritsi ere adierazi genuen, garraio publikoa erabiltzea aholkatuz.

Lasterketaren egunean erabiltzen ditugun baliabideetarako lekuak erreserbatuta dauzkagu. ETBren furgonetak eta kamioiak, Streaming, arkuak, hesiak … 24 auto ofizial ditugu aurreko kristalean antolaketa-adierazgarriarekin, ibilbidearen eremuetara eramateko kamerak, prentsa, gonbidatuak eta baita korrikalariak ebakuatzeko ere. Ibilbide bakoitzaren mapetan ebakuazio-puntuak adierazten dira. Helikopteroak ebakuatzeko guneak ere zehaztuta eta adierazita ditugu mapan.

1.27 ANTOLAKUNDEAK ETA PARTE-HARTZAILEEK INGURUMEN-JARDUNBIDE EGOKIEN DOKUMENTUARI ATXIKITZEKO INPRIMAKI BAT SINATU DUTE (SISTEMA HONEN V. ERANSKINA).

Web-orrian lasterketaren memoria teknikoaren eta ingurumen-memoriaren dokumentua dago. Izena emateko orrian erantzun behar dute txostena irakurri dutela. Horrela ezean, inskripzioa ez da baliozkoa izango.

1.28 ERAGINAK IDENTIFIKATZEKO ETA ZUZENTZEKO DOKUMENTU BAT DAGO MEMORIA TEKNIKOAN SARTUTA.

Memoriari erantsita dago dokumentua. Inguruko arduradun guztiei emango zaie, ikusten duten edozein inpakturen aurrean bete eta eman diezaguten, eta proba baino lehen konpon dezatela. Aurreko hilabeteetan hainbat paseo eta azterketa egiten baitituzte ibilbidearen egoera dela eta.

1.29 KORRIDOREAREN ERREGELAMENDU BAT DAGO MEMORIA TEKNIKOAN SARTUTA.

Lasterkariaren jokabide onen erregelamendu etikoaren dokumentu bat erantsi da.

1.30 ANTOLAKUNTZAK PROBAREN INGURUMEN-MEMORIA DU.

Agiri honek probaren memoria teknikoa eta ingurumenekoa jaso nahi ditu.

2. GARAPEN ETA EGIKARITZE FASEA.

2.1. GARAPEN ETA EGIKARITZE FASEAN, ERAKUNDEAK INGURUMEN-ARBITROAREN FIGURA SARTU DU, ETA HORIEK PRESTAKUNTZA ESPEZIFIKOA DUTE BEREN ZEREGINA/ZEREGINA BETETZEKO.

Duela 5 urtetik, FEDMEko ingurumen-arbitroarekin gaude, eta lasterketaren egunei buruzko informazioa ematen digute. 2020an GMFko ingurumen-arbitro bat ere izango dugu.

2.3 INGURUMENEKO ARBITROAK EGIAZTATU DU SEINALIZAZIO SISTEMA EGOKIA, BEHIN-BEHINEKOA ETA ERREKUPERATZEKO MODUKOA DELA. GAUR EGUN DAGOEN SEINALEZTAPENA APROBETXATZEN DA, AHAL BADA, ETA EZ DIRA ONARTZEN PINTURAK, KAREA EDO IGELTSUA DITUZTEN SEINALE IRAUNKORRAK.

Urtero egiten da, eta txostenean ere hala adierazten da.

2.6 ANTOLAKUTNZAK ARDURADUN BATEKIN HARREMANETAN JARTZEKO TELEFONO BAT EMAN DU, ETA ERABILGARRI DAUKA, GORABEHEREI ERANTZUTEKO.

Txartel bat egiten dugu, 450 boluntarioak Karrera zuzendarien telefonoekin, erakundeko pertsona garrantzitsuekin, Gurutze Gorriarekin, hornidura-arduradunekin eta abarrekin batera; horrela, edozein gorabeheraren aurrean berehala dei dezakete. Halaber, irteera-helmugatik koordinatutako komunikazio-zentral bat dugu, 40 talkie dituena zona nagusietan, horniduretan eta korridoreak autoetan jasotzeko gunetan, gorabehera larriren bat izanez gero.

2.7 IRTEERAREN AURREKO BILERAN (BRIEFING), PARTE-HARTZAILEEI INGURUMEN-ARLOKO JARRAIBIDEAK EMATEN ZAIZKIE.

Inolako zalantzarik gabe egingo da.

2.10 ANTOLAKUNTZAK INGURUMEN GORABEHEREI BURUZKO INFORMAZIOA BILDU ETA TXOSTENA EGINGO DU PROBAN ZEHAR (LURZORUA, FLORA, FAUNA, URA, ETZETERA). HORRETARAKO, SISTEMA HONEN III. ERANSKINEAN AGERTZEN DEN FITXA ERABIL DAITEKE. Gure lurralderako egokia den dokumentua edo antzekoa erabiliko da. Puntuaren berdina da. 1.28.

Txostenerako, ingurumen-arbitroak gogoeta horiek guztiak jasotzen ditu, eta guk gorabeheren dokumentu horiek ere emango dizkizugu.

2.11. PARTE-HARTZAILEEN IKERKETA ETA JARRAIPEN SISTEMA BAT DAGO, HONDAKINEN SORRERA KONTROLATZEA AHALBIDETZEN DUENA.

Webgunean jarriko da, eta korrikalariek beren dortsal zenbakia jarri behar duten briefingean eragina izango du, eramaten dituzten geletan eta barratxoetan. Arbitroek zigorra jartzeko baimena izango dute, baldin eta araua betetzen ez dela ikusten badute. Bestalde, esan dugu ingurumen arloko 40 boluntario egongo direla korridoreei laguntzen hornidura eremuetan, hondakinak gaika jasotzen dituzten kuboekin. Korrikalarietatik igarotzeko 5 alfonbra ere baditugu, eta denbora errealean badakigu bakoitza non dagoen.

2.13 ERAKUNDEAK JARDUERA IGAROTZEN DEN HERRIETAN INGURUMEN-ZABALKUNDEKO JARDUERAK GARATZEN LAGUNTZEN DU.

Hiru eguneko kultur ekitaldiak ditugu, ikus-entzunezko hiru hitzaldirekin: itsasoko zaborrak, Espazioko zaborrak eta Mendiko zaborrak.

Web, egunkari, kartel, liburuxka eta abarren bidez informatuta dago eskualdea, bertara joan ahal izateko moduan. Asistentzia doakoa da.

2.16. PROBAREN IBILBIDEA BAT DATOR BAIMENDUTAKO IBILBIDEAREKIN.

Zorrotz doitzen da. Esan beharra dago 48 ordu lehenago aurkeztuko litzatekeen proba bakoitzean ibilbide alternatibo bat izango genukeela, beharrezkoa izanez gero, baina inoiz ez da hala izan.

2.17 PROBAREN GARAPENA BAIMENDUTAKO ORDUTEGIRA EGOKITZEN DA.

Zehatz-mehatz egokitzen da iragarritako kultur eta kirol ekitaldi guztietan.

2.18. PROBAK EZ DU EZARRITAKO PARTE-HARTZAILE KOPURUA GAINDITZEN.

Gehienez 700 korrikalari ditugu inguru babestuan sar daitezkeenak. Inskripzioek muga hori dute jarrita, ez gainditzeko.

3. AMAIERA- ETA EBALUAZIO-FASEA

3.1 ERAKUNDEAK INGURUMEN-EBALUAZIOARI BURUZKO TXOSTEN BAT EGIN DU, ETA, BERTAN, GORABEHERAK ETA HOBETZEKO PROPOSAMENA JASO DIRA.

Ingurumen epaileen bi txostenek hori ziurtatzen dute. Baita Aldundiaren beraren urteroko ziurtagiriak ere.

3.2 ERAKUNDEAK EDUKIONTZIAK KENDU DITU ETA EGUN BEREAN EDO 24 ORDUKO GEHIENEKO EPEAN JARDUERAK SOR ZITZAKEEN HONDAKINAK BILDU DITU.

Ibilbidea sektoretan banatuta dago. Karrera ixteko boluntarioak pasatzen direnean, sektore bakoitza hurrengo sektoreraino joaten da, hondakinik geratzen ez dela zainduz.

Janariek beren furgonetak eta kamionetak biltzen dituzte, hondakinak barne. Gune eta hornidura bakoitzeko burua erabat kontzientziatuta eta arduratuta dago jarduera horretaz, eta eraginkortasun handiz egiten da.

Arratsaldeko 3etan ixten da lasterketa. Arratsaldeko 4etarako dena egiaztatuta eta jasota dago.

3.3. EGUN BEREAN EDO GEHIENEZ 24 ORDUTAN KENDU DA BEHIN-BEHINEKO SINADURA.

Aurreko puntuko prozedura bera.

3.5. EKITALDIA IXTEKO EDO SARIAK BANATZEKO EKITALDIAN, BAI ETA PROBA EGIN ONDORENGO HEDAPENEAN ERE, ERAKUNDEAK GARATUTAKO JARDUNBIDE EGOKIEN ETA LURRALDEKO BALIOEN (ENP) BALIOA AZPIMARRATZEN DU.

Bereziki azpimarratuko dira:

Liburuxkak, kartelak, aldizkako gehigarria, Briefing, Streaming, kamisetak …

3.6 ANTOLAKUNTZAK EZ DU KEXARIK JASO LASTERKETA IGAROTZEN DEN LURREN JABEEN ALDETIK.

Inoiz ez da kexarik izan. Lasterketa aurretik bisitatzen ditugu, eta baita ondoren opari txiki batekin ere. Bigarren bileraren amaiera beti amaitzen da hurrengo urtean lasai beraiekin kontatzeko esanaz.

AUKERAKOA (6, BIKAINTASUNA LORTZEKO)

1.- PLANGINTZA- ETA DISEINU-FASEA

1.3. PROBA OSOA SUBSTRATU ONDO FINKATUETATIK IGAROTZEN DA, ETA EZ DU ARAZORIK IZATEN EROSIORI- ETA LAGUNTZA-ALDIAN BEHIN.

Hala uste du Ingurumen Agintaritzak lehen urtetik. Higadurari dagokionez, ibilbide osoan ez dago problematika bereziko lursailik. Ingurumen Agintaritzak berak definitu eta betearazten ditu aldizkako egokitzapenak, beharrezkoak badira.

1.7 ANTOLATZAILEEK PARTE-HARTZAILE KOPURU MAXIMOA FINKATU DUTE. ZENBAKI HORI FINKATZEKO, KONTUAN HARTU DA IBILBIDEAK DUEN HARRERA-GAITASUNA, INGURUMEN-AGINTARITZAK ZEHAZTUTAKOA.

Aldundiak, Ingurumen Agintaritzak, 700 parte-hartzaileko kopurua dela gehiengoa zehazten du esplizituki bere baimenean.

1.9 IBILBIDEA IGAROTZEN DEN BIDE EDO BIDEZIDORREN BEGETAZIOA EZ DA MOZTEN, DESBLOKEATZEN EDO KALTETZEN PROBAREN AURREKO EGOKITZAPEN GISA.

Ingurumen Agintaritzak horrela adierazten du urtero, mozten den belar bakarra belardi partikularretako dela. Hau mantenurako beharrezko jarduera da. Belardiak habitat erdi naturalak dira, eta urtean hainbat aldiz etengabe moztea eskatzen dute. Mozketa ez da kalte bat, beharrezko ekintza bat baizik.

Bideren baten alboko sasi-garbitzaileren bat badago, Ingurumen Agintaritzak beharrezkotzat jotzen duelako da, bide horiek sasiz itxi ez daitezen, ez lasterketaren erabakiz.

1.16 BIDE PRIBATUAK ERABILIZ GERO, ERAKUNDEAK FINKEN JABEEN BAIMENA EGIAZTATZEN DU.

Jabe bakoitzaren baimenak ditugu. Lasterketa baino aste batzuk lehenago bisitatu genituen, eta egun batzuk geroago opari batekin.

1.18.- PROBAREN TRAZADURAREN % 70 BAINO GEHIAGO DOA GR EDO PR SEINALEAK MARKATZEKO IBILBIDEETATIK, ETA EZ DA SEINALE GEHIAGORIK SARTU BEHAR.

Hala da babestutako inguruneko lurretan. Dena dela, batzuetan ez dira nahiko marka hauek, eta lehen deskribatutakoak bezalako banderatxoen bitartez seinalizatzen dugu, korrikalariak ez daitezen ez despistatu, ez galdu.

1.19 KORRIDOREEN JOAN-ETORRIAK (HEZEGUNEAK, EROSIO-ARRISKUA DUTENAK, FLORA MEHATXATUA BEZALAKO ELEMENTU SENTIKORRAK) ERAGINDAKO INPAKTUAK JASATEKO SENTIKORRENAK DIREN ZONETAN, BAI ETA IKUSLEAK HARTZEKO ZONETAN ERE, ORGANIZAZIOAK SEINALE EDO BALIZEN ORDEZ LANGILE BOLUNTARIOAK JARRIKO DITU, ELEMENTU HORIEN KOKAPENA SEINALEZTATU ETA ADIERAZIKO DUTENAK.

Zumaia flysch Trailek 400 boluntario eta 40 boluntario ekologiko ditu, eta horiek zeregin horietarako trebatuta daude, lehen esan dugun bezala. Dena den, seinaleak edo balizak ere indargarri gisa mantentzen ditugu.

1.20 HORNIDURA-PUNTUAK LEKU IRISGARRIETAN DAUDE.

Hornidura-puntu guztietara furgonetak, kamionetak eta 4×4 autoak sar daitezke.

1.21 PARTE-HARTZAILEEI EMANDAKO JANARIAK ETA EDARIAK EZ DUTE HONDAKINIK SORTZEN.

Janaria bilgarririk gabe ematen da, eta edaria, ahal dela, botilatxorik gabe, edalontzian bakarrik. Edozein despistetarako, hornidura guztietan ditugu boluntario ekologikoak laguntzen.

1.22 ANTOLAKUNTZAK SEGURTASUN- EDO LARRIALDI-PLAN BAT DU GERTAKARI HORIEI ERANTZUTEKO, ETA ALTERNATIBAK ETA ARDURADUNAK IDENTIFIKATZEN DITU.

Ez dago Larrialdi Planik idatzita, gorabeherak anitzak eta askotarikoak izan daitezkeelako, eta edozein eremutan, printzipioz. Baina dagoeneko esan dugu telefonoz eta talkiez koordinatuta gaudela, eta edozein gorabeheraren aurrean erabaki azkar bat hartzen dugula, erreskate zerbitzuekin eta baita Gurutze Gorriko helikopteroekin ere koordinatuta.

1.23 ERAKUNDEAK BADU ASEGURU-POLIZA BAT, INGURUMEN-ERANTZUKIZUNA BARNE HARTZEN DUENA.

Parte-hartzaileen eta boluntarioen istripu-aseguruak eta erantzukizun zibileko aseguruak ditugu. Ez dugu aurreikusten ingurumen-erantzukizunaren kasua.

1.26 ANTOLAKUNTZAK, BERAK EDO PARTE HARTZAILEEN BIDEZ, AUKERA EMATEN DU DIRU-KOPURU BAT EMAN AHAL IZATEKO, BABESTUTAKO ESPAZIOA KONPONTZEN ETA GARBITZEN LAGUNTZEKO.

Ez da aurreikusten bi arrazoirengatik:

1.- Ez da konponketa lanik egin behar izan edizio bakar batean ere.

2.- Garbiketa lanak boluntarioek egiten ditugu, modu altruistan.

Lasterketan sortutako dirua gobernuz kanpoko erakundeei bideratzen da: Aspanogi, Markelen Irria eta Sarabastall elkarteetara. Atzegik ere laguntzen du.

2.- GARATZEKO ETA GAUZATZEKO FASEA

2.2 INGURUMEN-ARBITROAK LEKU GATAZKATSUENETAN KOKATZEN DIRA, IBILBIDEAREN KONTSERBAZIOAREN ETA HAUSKORTASUNAREN IKUSPEGITIK (BIDEZIDORRAK EGON DAITEZKEEN EREMUAK, EREMU SENTIKORRAK, HEZEGUNEAK, ERREKAK, BESTELAKOAK …). KOKAPEN HORI INGURUMEN-ADMINISTRAZIOAREKIN ADOSTEN DA.

Ingurumenari buruzko epaileek ezin hobeto ezagutzen dute ibilbidea, eta Ingurumen Administrazioak ezagutzen ditu. Hala egiten dute, gurekin ere kontsultatzen dute, eta haien ideiak eta plana jakinarazten dizkigute.

2.4 ORGANIZAZIOAK INGURUMENA ZAINTZEA SARTZEN DU ARBITRAJEAREN IRIZPIDEETAN, ARAU HAUSTEAK BARNE.

Erregelamenduan sartuta dagoela egiazta daiteke. Arbitroek erabateko askatasuna dute zigortzeko.

2.5 ANTOLAKUNTZAK BOLONDRESAK DITU ADMINISTRAZIOAREKIN LANKIDETZAN IBILGAILUEN SARBIDEA ETA APARKALEKUA ANTOLATZEKO.

450 boluntario gara, eta Zumaiako eta Debako udaltzainek eta Ertzaintzak laguntzen gaituzte errepide orokorra pasatzeko gunean. Baimen guztiak ditugu.

2.8 PARTE-HARTZAILEEN IRTEERA MAILAKATUA DA.

Lasterketa guztietan hasierako irteera kaxoi bat dago, eliteko 50 eta 70 parte-hartzaile artekoa. Maratoia 07: 30ean ateratzen da, Maratoi Erdia 08: 15ean eta 14 km-koa 9:00etan.

2.9. MEGAFONIA SAIHESTEA, IRTEERA- ETA HELMUGA PUNTUETAN IZAN EZIK, ETA SOILIK AZKEN HORI HIRIGUNE BATEAN BADAGO.

Irteera/Helmuga puntu bera dira eta herrigunean daude, Zumaiako erdigunean. Megafonia gehiago ez dago ibilbide osoan.

2.12 ERAKUNDEAK LANKIDETZAN DIHARDU JARDUERA IGAROTZEN DEN HERRIETAKO TOKI-ERAKUNDEEKIN.

Jarduera Zumaiatik eta Debatik igarotzen da. Lasturreko (Deba) martxaren antolakuntzan laguntzen digu, eta horiei janari likido guztia lortzen laguntzen diegu. Baita antolaketa eta logistika alderdiei buruzko aholkularitzan ere. Beraiek boluntario gisa laguntzen digute.

2.14 ERAKUNDEAK INGURUMEN-HEDAPENEKO ETA -SENTSIBILIZAZIOKO JARDUERAK GARATZEN DITU IKUSLEENTZAT (BISITARIAK ETA TOKIKO HERRITARRAK)

Aurrez aipatu ditugu Itsasoko, Espazioko eta Mendiko zaborren inguruko doako hiru hitzaldi eskaintzen ditugu herritar guztientzat.

2.15 JARDUERAREN SARIAK EDO OROITZAPENEZKO PRODUKTUAK EMATEN BADIRA, TOKIKO PRODUKTUAK GEHITU DIRA.

Trofeo guztiak Zumaiako oroigarriak dira, Zumaiako tailer batean egindakoak. Zehazki gure probarako.

Bertako produktuak daude korridorearen poltsan eta baita podiumean ere.

Sari bereziak daude ibilbidean zehar, Zumaiako hoteletako egonaldietan asteburuak eta eskualdeko jatetxeetan otorduak dira kasu honetan.

Antolatzaileek urtean zehar talde batekin Zumaiako Flyscharen interpretazio zentrora egindako bisita eta Zumaiako Flyschean zehar itsasontziz egindako bisita gidatua ere saritzat dituzte. Urtero kolektibo ezberdinak gonbidatzen ditugu gure aberastasun biologikoa eta geologikoa ezagutzera emateko eta, noski, nola zaindu eta errespetatu azaltzeko.

3.- AMAIERA- ETA EBALUAZIO-FASEA

3.2. ERAKUNDEAK GOGOBETETZE-INKESTAK EGIN DITU PARTE-HARTZAILEEN ARTEAN, INGURUMEN-ALDERDIAK BARNE HARTUTA.

Ez dugu kontuan hartu.